Підписи до публікацій

  1. Олійник Н. Митцю спочатку треба вмерти…/ Н. Олійник // Полтавська думка. – 2000–2001. – № 20. – 18-23 травня. – С. 6.
  2. Панасюк Світлана, Харченко Наталя. На спомин про майстриню / Світлана Панасюк, Наталя Харченко// Голос Зіньківщини. – 2009. – № 34. – 2 травня. – С. 2.
  3. Селюченко О.// Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентаційно-іміджне видання. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 208.
  4.  Nastenko L. Sculptural theater of folk master/ L. Nastenko// NEWS From Ukraine. – 1988. – № 33. – P. 6.